Kolik kalorií se rovná 1 joule?

Kalorie je množství energie, které se dodává v živinách, které tvoří potravu. Vzhledem k tomu, že je to forma energie, mohou být kalorie převedeny na jouly měřením tepla.

Kalorie

Kalorie ve výživě měří množství energie potřebné k ohřevu 1 kg vody o 1 ° C. Při hledání kalorií v jídle vědci rozloží jídlo do základní formy, umístí ho do kovové nádoby a pak ponoří nádobu do vody. Potom změří počáteční teplotu vody, zapálí jídlo a pak změří teplotní rozdíl po slovu ve stupních Celsia. Množství kalorií se nachází ve vzorci, kde se kalorie rovnají hmotnosti vody vynásobené specifickým teplem vody a násobí to změnou teploty. Čím větší je změna teploty, tím více kalorií v jídle.

Joule

Joule je metrická měrná jednotka, která se rovná jednomu novétonu, který se rovná kilogramům vynásobeným metry za sekundu na druhou. Novýton je měření, které se rovná síle energie potřebné k urychlení objektu o hmotnosti 1 kg 1 metr za sekundu. Jouly jsou formou kinetické energie a jako forma kinetické energie lze přeměnit na kalorie.

Kalorie v jednom Joule

Standardní konverze v systému Systeme Internation de’Unites spočívá v tom, že jedna kalorie se rovná 4,186 joulek, což je to, kolik energie je vydáno v teple, aby se zvýšilo 1 kg vody o 1 stupeň Celsia. Protože teplo je forma energie, může být přeměněna na jouly. Pokud je 4,186 kalorií v jednom joule, pak je 0,2389 kalorií v jednom joule. Chcete-li najít kalorie na joulu, rozdělte kalorie o jouly: 1 / 4.186 = 0.2389 cal / joule. Protože 4,186 joulů se rovná jedné kalorické hodnotě, jedná se o počet kalorií v jednom joule.